Werkgroep Nieuwsbrief Oranjebuurt

Specifieke doelstelling en taken
Het uitgeven van een nieuwsbrief voor de Oranjebuurt-bewoners, omdat nog steeds veel bewoners van de Oranjebuurt geen gebruikmaken van de digitale media, zoals website, WhatsApp, Facebook.
Op deze manier blijven zij ook op de hoogte van de activiteiten van de diverse werkgroepen en het gebeuren in het algemeen in de Oranjebuurt.
De nieuwsbrief wordt in principe viermaal per jaar uitgegeven.
(gelijk aan de seizoenswisseling)

Contactpersoon
Susan Wijnhoven

Werkgroepsleden/redactie
Dagmar Matthijssen en Susan Wijnhoven

Contact mailadres <nieuwsbrief@oranjebuurtvenray.nl>