Werkgroep EVA

Specifieke doelstelling en taken
Een ontmoetingsplek organiseren (voor senioren).

De ontmoetingsplek is in 2016 gerealiseerd en op de vrijdagmiddag kunnen o.a. de senioren van de Oranjebuurt hier terecht. Zie verder bij de werkgroep Contactmiddag.

Contactpersoon
Sies Liebrand

Werkgroepsleden
Sies Liebrand

Status
Afgerond per 31-12-2016