Werkgroep Nieuwjaarsborrel

Specifieke doelstelling en taken
Organiseren van de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel voor de Oranjebuurtbewoners.

Contactpersoon
Gerda van Bon

Werkgroepsleden
Tanja Berkers en Gerda van Bon

Contact mailadres  <nieuwjaar@oranjebuurtvenray.nl>