Werkgroep/Stuurgroep Duurzaamheid

Specifieke doelstelling en taken
Enerzijds de Oranjebuurt leeftijdsbestendig maken en houden, waarin verduurzaming in onze buurt een grote rol speelt. Dit kan gaan over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen, regenwater infiltratie, etc.
Anderzijds het bevorderen en stimuleren van het bewustzijn van de noodzaak van energiemaatregelen. Door het verstrekken van informatie, samenwerking met de gemeente en praktische hulp van bewoners voor bewoners.

Een vervolg hierop: Richten op onderzoek van en naar de effectiviteit.
Welke activiteiten en welke maatregelen hebben waartoe geleid en welke lessen leren we hieruit.

Contactpersoon
Rob Keijzer (interim)

Werk-/Stuurgroepsleden
Ger Hellegers, Sjef Pappers, Piet Kroft, Marcel Creemers en Rob Keijzer

Aan deze stuurgroep zijn vier werkgroepen gelieerd:

Alternatieve verwarming
Energiebeheer in de nabije toekomst
Isolatie
Kosten rendement subsidies en leningen

Contact mailadres  <duurzaamheid@oranjebuurtvenray.nl>