Werkgroep Oranjebuurt/Petrus’ Bandenschool

Specifieke doelstelling en taken
Petrus’ Bandenschool bombarderen als HET centrum van de Oranjebuurt en dit bereiken door op verschillende fronten een samenwerkingsverband aan te gaan.

Contactpersoon
Susan Wijnhoven

Werkgroepsleden
Piet Kroft en Susan Wijnhoven

Contact mailadres  <petrusbanden@oranjebuurtvenray.nl>