Werkgroep Oranjebuurt/Petrus’ Bandenschool

Specifieke doelstelling en taken
Petrus’ Bandenschool bombarderen als HET centrum van de Oranjebuurt en dit bereiken door op verschillende fronten een samenwerkingsverband aan te gaan.

Contactpersoon
Eleonoor Clermonts

Werkgroepsleden
Lambert Manders, Susan Wijnhoven en Eleonoor Clermonts

Contact mailadres  <petrusbanden@oranjebuurtvenray.nl>