Werkgroep 2Switch

Specifieke doelstelling en taken
Het oorspronkelijke doel was het analyseren van mogelijke gevolgen van de vestiging van de kringloopwinkel 2Switch in de Wilhelminastraat. De aandacht lag hierbij op het risico voor de veiligheid.

Het huidige doel
Het bewaken van de, met de gemeente, gemaakte afspraken over verkeersdrukte en parkeerdruk, uitrit en geluidsoverlast. De knelpunten (hinders) worden besproken met de betrokkenen, waarbij het uiteindelijke doel is: het voorkomen van overlast.

Oplossingen zijn echter beperkt gezien de bestaande vergunningen.

Contactpersoon
Roland Heesbeen

Werkgroepsleden
Piet Kroft en Roland Heesbeen

Contact mailadres <2switch@oranjebuurtvenray.nl>

Kijk voor documenten e.d. in het archief