Werkgroep Bestuur

Specifieke doelstelling en taken
De Stichting Oranjebuurt Venray wordt door het collegiale bestuur vertegenwoordigt als spreekbuis voor de buitenwacht.

Verder is het bestuur belast met het besturen van de stichting, het vaststellen van het algemeen beleid, het bewaken op hoofdlijnen van het algemeen beleid, het maken van de jaarlijkse begroting en exploitatierekening en het stimuleren en coördineren van de werkgroepen.

Samenstelling bestuur per 31 december 2021
Voorzitter: Vacant
Secretaris (ad-interim voorzitter): Marius Reijnen <secretaris@oranjebuurtvenray.nl>
Penningmeester: Roland Heesbeen <penningmeester@oranjebuurtvenray.nl>
Bestuurslid – Public Relations: Susan Wijnhoven <pr@oranjebuurtvenray.nl>
Algemene bestuursleden: Bernadette Hellegers, José Aerts, Rick Simons en Piet Kroft

Contact mailadres <bestuur@oranjebuurtvenray.nl>