Werkgroep Duurzaamheid: Energiebeheer in de nabije toekomst

Specifieke doelstelling en taken
Als onderdeel van de werkgroep/stuurgroep Duurzaamheid speelt verduurzaming in de Oranjebuurt een grote rol.
De doelstelling van deze werkgroep is:
Wat zijn de mogelijkheden van energieopslag, hetgeen met name van belang is bij zonnepanelen, waarvan de salderingsregeling per 2025 minder gunstig wordt.
Deze mogelijkheid is op dit moment nog niet geschikt voor individuele woningen. Maar deze werkgroep blijft de vele ontwikkelingen hierover in de gaten houden.

Contactpersoon
Rob Keijzer

Werkgroepsleden
Jos Reijs en Rob Keijzer

Contact mailadres: energie@oranjebuurtvenray.nl