Historie

Historie en ontstaansgeschiedenis van de Oranjebuurt

Oranjebuurt is een buurt in de wijk Centrum-Oost van Venray.

Historie en ontstaansgeschiedenis
De wijk Centrum-Oost grenst aan de historische dorpskern van Venray. Rond 1200 wordt Venray bekend als een nederzetting met de naam Rooj. Plaatselijk dialect voor Rode, wat nederzetting, ontstaan door ontginning van bosgronden, betekent.

Vanaf de late middeleeuwen gingen in Venray de kloosters een belangrijke rol spelen. Zoals het klooster van de Franciscanen dat in de 16de eeuw werd gesticht.
Tijdens de Franse revolutie werden alle kloosters opgeheven. Pas na 1815 kwamen de Franciscanen terug. Na de terugkeer werden o.a. een klooster, kerk, gymnasium en internaat gebouwd.

In het begin is de historische dorpskern sterk noord-zuidgericht, vooral ingegeven door het landschap. Alleen de Stationsweg vormt al in het begin van de vorige eeuw een langgerekt bebouwd lint tussen Venray en Oostrum, mede als gevolg van de aanleg van de spoorlijn en de vestiging van St. Servatius.
Pas vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw begint Venray echt te groeien. De verstedelijking wordt vooral bepaald door de aanleg van de Oostsingel, welke bestaat uit een combinatie van verbeterde landwegen en nieuwe stukken weg.

Archeologie en cultuurhistorie
De Oranjebuurt ligt tegen de oude dorpskern van Venray aan. In de Middeleeuwen, als gevolg van de bloei van hertogdom Gelre onderging het dorp Venray een sterke groei. Rond 1400 was er een eerste aanzet tot stadsontwikkeling. Het centrale deel van het dorp was ‘omgracht’, de zogenaamde Burggraaf.

Archeologische verwachtingswaarde
Op de archeologische advieskaart van de gemeente Venray is te zien dat de Oranjebuurt is gelegen in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Monumenten
Aan de rand van de Oranjebuurt staat het rijksmonument: de Paterskerk (O.L.V. Zeven Smarten).
Verder staan een aantal gebouwen langs de Stationsweg op de gemeentelijke monumentenlijst.

Ruimtelijke structuur
Omliggende gebieden (o.a. buurten/wijken) van de Oranjebuurt zijn: in het noorden De Burggraaf, in het oosten St Servatius, in het zuiden De Bomenbuurt en in het westen het centrum.
De Oranjebuurt wordt begrensd door de Julianasingel, Stationsweg, Oostsingel en Oude Oostrumseweg.

De Stationsweg en de Oude Oostrumseweg zijn straten met een karakteristieke en historische bebouwing, welke een beeldbepalend element hebben.

De Oranjebuurt bestaat met name uit grondgebonden woningen uit de 60er jaren met veel groen. Door de ruime opzet, de kwaliteit qua architectuur, de samenhang enz. heeft  het gebied een hoogwaardige uitstraling.

Ook staan er veel woningen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Het betreft vaak ruime woningen met grote tuinen en de Oranjebuurt is dan ook zeer gewild.
Verspreid vindt er kleinschalige nieuwbouw plaats (o.a. in de Dr. Poelstraat/ Wilhelminastraat).

Ondanks dat de Oranjebuurt zich overwegend kenmerkt als een woonfunctie met voorzieningen zoals (school, kinderdagverblijf, vrouwencentrum, enz.). De supermarkt ligt er net buiten.

Bij deze woonfunctie staan er langs de Stationsweg, Dr. Poelsstraat, Wilhelminastraat en Mgr. Nolensstraat grote villa’s met soms praktijkruimten. Langs de Julianasingel komen panden voor met een horeca, dienstverlening en detailhandelsfunctie. Meer centraal in het gebied (Kolkweg en de prins/prinsessenstraten staan grotendeels twee-onder-een-kapwoningen.

Ook zijn er een tweetal bijzondere wooncomplexen.
Een op het terrein van de voormalige Mavoschool, grenzend aan de Petrus’ Bandenschool. Het andere is rond het Nassauplein gesitueerd.