Werkgroep Burenhulp

Specifieke doelstelling en taken
De ‘Naoberhulp’ (ouderwetse burenhulp) in de Oranjebuurt in een modern jasje steken. Hoe zorgen wij er samen voor dat de leefbaarheid in de Oranjebuurt op een goed niveau blijft, ook nu de overheid zich steeds meer terugtrekt.

Contactpersonen
Algemeen: Gerrit van Dijck
Coördinatieteam: Ine Thielen

Bereikbaarheid van het coördinatieteam: dagelijks via tel. 06 1061 9564

Werkgroepsleden
An Leyssen, Ine Thielen en Gerrit van Dijck

Contact mailadres <burenhulp@oranjebuurtvenray.nl>