Werkgroep N2People

Specifieke doelstelling en taken

Uitzendbureau N2people uit Uden zet werknemers (uit Roemenië, Portugal, Italië en Spanje) in bij bedrijven in Venray en omgeving. Zij zijn gehuisvest in het voormalige Eurotel, Julianasingel 7. Het gevolg hiervan was het ontstaan van geluidsoverlast.
De werkgroep heeft als doel: Geluidsoverlast door gebruikers/hotelgasten blijven volgen en tot een minimum te beperken. Dit is ook van toepassing op de parkeergelegenheid aan de achterzijde van deze accommodatie.
Waar nodig gesprekken aangaan met N2People/beheerder en de gemeente/wijkagent.

Contactpersoon
Roland Heesbeen

Werkgroepsleden
Piet Kroft en Roland Heesbeen

Contact mailadres <N2People@oranjebuurtvenray.nl>

Plaatsgevonden activiteiten

De werkgroep is in 2022 ontstaan.
Vanaf 6 april 2022 hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden door de werkgroep met manager en lokale beheerder/huismeester van N2People aan Julianasingel 7 om geluidsoverlast te voorkomen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het melden van eventuele overlast bij de huismeester. Neem dan contact op met de huismeester van N2 People:
Marius Cristian Mazilescu, Gsm +31 6 41314629.
De huismeester is 24 uur beschikbaar.

Onze wijkagent is hiervan op de hoogte.

Toen de verbouwing gereed was zijn mensen uit de Oranjebuurt en met name die uit de directe omgeving uitgenodigd, voor een rondleiding en zo kennis te maken met deze nieuwe situatie. Een zevental bewoners hebben hiervan gebruik gemaakt.

In deze accommodatie wonen buitenlandse werknemers. Omdat gewerkt wordt met de hotelvergunning uit het verleden mogen de buitenlandse werknemers er maximaal drie maanden verblijven. (hierna mogen er nieuwe buitenlandse werknemers verblijven)

De werkgroep heeft hierover ook contact met de gemeente.