Doel

Het doel van de stichting is: het bevorderen van de leefbaarheid in de Oranjebuurt, samen met haar bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven, daarbij het initiëren van initiatieven daartoe en het opsporen en ondersteunen van behoeften.
Dit alles om zorg te dragen voor een veilige-, schone- en vooral ook plezierige buurt om te wonen.