Werkgroep Nieuwbouw Bernhardstraat

Specifieke doelstelling en taken
Het actief volgen van de plannen van Wonen Limburg om enkele woonblokken aan de Prins Bernardstraat te vervangen door nieuwbouw.

Contactpersoon
Sjef Pappers

Werkgroepsleden
Jos Reijs, Joep Manders, Paul van Mil, Ria Wanrooij, Sies Liebrand, Piet Kroft en
Sjef Pappers

Contact mailadres  <nieuwbouw@oranjebuurtvenray.nl>

Intro
Wonen Limburg wil aan de Prins Bernhardstraat 12 duplex woningen vervangen door één complex met 3 woonlagen en 21 appartementen. De werkgroep geeft al sinds 2018 aan, niets tegen nieuwbouw te hebben, maar vindt één groot galerij complex, niet passen in onze Oranjebuurt. Met de meningen van de projectgroep is nooit iets gedaan. Pas in december 2021 is de buurt voor de eerste maal geïnformeerd.

De werkgroep tot op heden [jun. 2021]

Uit de Peel en Maas [aug. 2021]

Zorgen bij omwonenden (uit de Peel en Maas) [aug. 2021]

Zorgen bij omwonenden (uit de Limburger) [aug. 2021]

Webinar Wonen Limburg [dec. 2021]

Verslag Webinar Wonen Limburg incl. opmerkingen werkgroep [dec. 2021]

Verslag Webinar door De Limburger [dec. 2021]

Stand van zaken [mrt. 2022]