Juridische structuur

Vanwege het te realiseren doel ‘Oranjebuurt: Op weg naar 2025’, heeft de werkgroep ‘Organisatie & Communicatie’ voorgesteld om een stichting op te richten.
De Stichting Oranjebuurt Venray is op 3 juni 2016 opgericht en als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
1. Door te kiezen voor een stichting vallen alle Oranjebuurtbewoners onder deze stichting en hoeven er geen ledenwervingsactie ’s te gebeuren.
2. Hierdoor komt de stichting tevens in aanmerking voor subsidie toekenning vanuit de gemeente Venray.
3. Ook kunnen alle activiteiten die namens de Oranjebuurt plaatsvinden onder deze stichting vallen en hoeven er geen aparte subsidieverzoeken te worden ingediend.
4. De stichting wordt gevormd door een groot aantal werkgroepen, die zoveel mogelijk autonoom werken. Wel wordt, bij extra financiële uitgaven en bij externe communicatie, overleg gepleegd met de ‘werkgroep’ bestuur.