Werkgroep Kind en Jeugd

Specifieke doelstelling en taken
De werkgroep inventariseert de wensen van de jeugd in de Oranjebuurt ten aanzien van activiteiten en voorzieningen. Zij proberen hierop aan te sluiten door deze wensen zelf te realiseren of daarvoor nieuwe mensen te benaderen c.q. te motiveren. Waar nodig zullen zij ondersteunen en meedenken in nieuwe initiatieven.

Contactpersoon – Algemeen

Werkgroepsleden
Roos Janssen en Nathalie Op het Veld

Sint Maarten viering

Contactpersoon

Werkgroepsleden

Contact mailadres  <st.maarten@oranjebuurtvenray.nl>

 

Algemeen contact mailadres  <kindenjeugd@oranjebuurtvenray.nl>