Werkgroep Kind en Jeugd

Specifieke doelstelling en taken
De werkgroep inventariseert de wensen van de jeugd in de Oranjebuurt ten aanzien van activiteiten en voorzieningen. Zij proberen hierop aan te sluiten door deze wensen zelf te realiseren of daarvoor nieuwe mensen te benaderen c.q. te motiveren. Waar nodig zullen zij ondersteunen en meedenken in nieuwe initiatieven.

Contactpersoon – Algemeen
NN

Sint Maarten viering

Contactpersoon
NN

Werkgroepsleden
Danielle Stevens, Sandra van der Horst, Roos Janssen, Nathalie Op het Veld en Geebie van Waaijenburg

Contact mailadres  <st.maarten@oranjebuurtvenray.nl>

 

Algemeen contact mailadres  <kindenjeugd@oranjebuurtvenray.nl>