Werkgroep Organisatie & Media

Specifieke doelstelling en taken
Uitdiepen van hoe de organisatie van de Oranjebuurt eruit zou kunnen zien en hoe wordt de communicatie aangepakt. Uit deze werkgroep is het ‘Bestuur’ en de werkgroep ‘Communicatie’ ontstaan. Op hun ideeën heeft de werkgroep bestuur verder gebouwd.

Contactpersoon
Annette Corzilius

Werkgroepsleden
Sjang Drabbels, Leny Manders, Jos Huijs, André Duijghuisen,
Dagmar Matthijssen, Matt Botden en Annette Corzilius

 

Hoe houden we onze Oranjebuurt voor en met elkaar levendig en vitaal?

Onder bovenstaand motto zat een 12-tal Oranjebuurtbewoners in 2015 om de tafel.
Eigen kracht, zelfredzaamheid, zelfsturing en ‘Naoberschap’ zijn veel gebruikte termen van de laatste jaren. Wat moesten wij hiermee in de Oranjebuurt? De initiatiefgroep kwam tot de conclusie dat het een en ander verder onderzocht zou moeten worden met tenminste één en liefst twéé personen uit alle straten van de Oranjebuurt.
Zo ontstond er een initiatiefgroep die al snel uit meer dan 25 personen bestond.

Het doel was om met een groep, verspreid over de hele Oranjebuurt de mogelijkheden en behoeften te verkennen. Een aantal vragen hield de initiatiefnemers bezig, daarom was de volgende stap deze vragen te bespreken met bewoners uit onze buurt.

Vragen zoals:
Op welke wijze willen wij als buurt ons ‘Naoberschap’ oppakken? Wat heeft de buurt nodig om voor alle bewoners, jong en oud leefbaar te zijn en te blijven, ook op de langere termijn? Daarbij uitgaande van een zich terugtrekkende overheid. Moeten we, zo dicht bij het centrum van Venray, met al vele mogelijkheden en voorzieningen wel iets ondernemen? Hoe gaan we dit aanpakken, welke mogelijkheden en ideeën hebben we, in hoeverre willen we onszelf daarbij inzetten?
.
Met deze vragen gingen bewoners van de Oranjebuurt op een creatieve manier op donderdag 9 april 2016 aan de slag.
Hieruit ontstond de werkgroep
Dat de bewoners van de Oranjebuurt samen tot veel in staat zijn hebben ze bewezen door samen op te trekken bij de renovatie van het stratenplan in 2004/2005.

Dus: Vóór en met elkaar op weg naar een nog mooiere Oranjebuurt!!!

 

Status
Afgerond per 31-12-2016