Werkgroep Parkeerbeleid

Specifieke doelstelling en taken
Actief meedenken met o.a. de gemeente over een nieuw parkeerbeleid. Hierbij rekening houdend met de belangen van winkeliers en gemeente.
Maar het voornaamste is voor iedereen de veiligheid te waarborgen (= prioriteit één).
Daarnaast het beperken van de overlast voor de Oranjebuurtbewoners.
(zo min mogelijk zoekverkeer).

Het parkeerbeleid met de impact hiervan op de Oranjebuurt continu monitoren. Persberichten versturen om de gemeente wakker te houden. Op regelmatige basis overleg  met gemeente, andere wijkraden en betrokkenen.
De Oranjebuurtbewoners vragen om mee te denken en input te geven.

Contactpersoon
Lambert Manders

Werkgroepsleden
Linda Peters, Marius Reijnen, Piet Kroft Roland Heesbeen en Lambert Manders

Contact mailadres  <parkeren@oranjebuurtvenray.nl>