Werkgroep Criminaliteit & Overlast

Specifieke doelstelling en taken
Wat kunnen we doen in de Oranjebuurt de criminaliteit te weren en de overlast te minimaliseren?

Kijk verder bij de werkgroep Communicatie voor de hiervoor bedoelde
NOOD-WhatsApp-Groep en de SOCIAL-WhatsApp-Groep.

Contactpersoon
Annelies Pennings

Werkgroepsleden
Adriëtte Reijs en Annelies Pennings

Status
Opgeheven per 31-12-2020