Werkgroep Petrus Banden moet blijven

Specifieke doelstelling en taken
Wat kunnen we doen om de Petrus Bandenschool in onze buurt te houden?

Contactpersoon

Werkgroepsleden

Status
Opgeheven per 31-12-2016