Werkgroep Duurzaamheid

Specifieke doelstelling en taken
De Oranjebuurt leeftijdsbestendig maken en houden, waarin verduurzaming in onze buurt een grote rol speelt. Dit kan gaan over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen, regenwater infiltratie, etc.

Contactpersoon
Rob Keijzers (interim)

Werkgroepsleden
Ger Hellegers, Sjef Pappers, Piet Kroft, Marcel Creemers en Rob Keijzers

De werkgroep bestaat verder uit vier subgroepen:
Isolatie;
Warmte opwekking;
Kostenberekening;
Andere vormen van energie opwekking.
In totaal uit 15 werkgroepsleden.

Contact mailadres  <duurzaamheid@oranjebuurtvenray.nl>