Werkgroep Duurzaamheid

Specifieke doelstelling en taken
De Oranjebuurt leeftijdsbestendig maken en houden, waarin verduurzaming in onze buurt een grote rol speelt. Dit kan gaan over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen, regenwater infiltratie, etc.

Contactpersoon
Marcel Creemers

Werkgroepsleden
Ger Hellegers, Sjef Pappers, Roland Heesbeen, Rob Keijzers, Piet Kroft
en Marcel Creemers

Contact mailadres  <duurzaamheid@oranjebuurtvenray.nl>