Uit het jaarverslag van 2021

Ook in 2021 heeft het COVID-19 virus en de daaraan gekoppelde beperkingen een grote invloed gehad op Nederland en ook onze buurt. Vele zaken konden geen doorgang vinden; geen nieuwjaarsborrel, geen jaarvergadering en de werkgroepen legden noodgedwongen hun activiteiten stil.

Toen het coronavirus even op zijn terugweg leek en de overheid vele beperkende maatregelen los kon laten, zijn de activiteiten in de buurt weer opgepakt. De energie stroomde  terug en zo werd, toen het weer veilig was, de ontmoetingsmiddag op de vrijdagmiddag weer opgestart.

Verbinden, ontmoeten en zorgen voor elkaar, zijn speerpunten in onze buurt. Omdat het toen weer mogelijk was, hebben we in het najaar 2021 voor de hele buurt een feestelijke dag georganiseerd met als thema: De Oranjebuurt Ontwaakt!
Een dag vol activiteiten voor jong en oud waar het ontmoeten centraal stond en alle werkgroepen zichtbaar en actief aanwezig waren. De jaarvergadering werd in deze dag creatief geïntegreerd: de werkgroepen en het bestuur gaven toelichting op hun werkzaamheden en plannen en beantwoordden vragen van de aanwezige buurtgenoten. Tijdens deze dag werden er ‘banners’ gepresenteerd.
Leerlingen van groep 8 van de Petrus’ Bandenschool hebben onder begeleiding van enkele buurtbewoners een tocht door de buurt gemaakt.
Zij legden met hun jeugdige ogen op een creatieve wijze de Oranjebuurt vast.
Van deze foto’s zijn banners gemaakt die een plaats hebben gekregen in de aula van de Petrus’ Bandenschool. Dit is tevens de toekomstige ontmoetingsruimte van de Oranjebuurt.
Deze activiteit laat zien dat de pandemie de samenwerking tussen buurt en school wel kan vertragen, maar nog steeds doorgaat. Deze samenwerking is ook te zien in de ontwikkeling van het Kolkwegplein..
De indrukwekkende ontwerpen die resultaat zijn van een interactief proces tussen buurt en school, werden door de werkgroep aan de buurtbewoners gepresenteerd. Met de realisatie hiervan is men intussen begonnen .

De werkgroep Groen liet zich in 2021 ook niet onbetuigd middels een enquête waarbij de lusten en lasten van de bomen in de buurt in kaart werden gebracht. In 2022 zal dit waarschijnlijk leiden tot snoeiwerkzaamheden in verschillende straten in onze buurt.

Leefbaarheid kent vele gezichten. Elkaar kunnen ontmoeten, groen en herinrichting van pleinen maar ook het woonaanbod in de Oranjebuurt bepaald mede de leefbaarheid in onze buurt.
De Oranjebuurt werd hier in 2021 pijnlijk mee geconfronteerd toen de woningbouwvereniging hun plannen m.b.t. de nieuwbouw in de Prins Bernhardstraat presenteerde.
Dit zorgde voor frustratie en weerstand bij direct betrokken bewoners die hun leefbaarheid en woonplezier in het gedrang voelden komen.
Een actieve werkgroep en veel betrokken bewoners bogen de onrust om in publieke acties.
Vooralsnog zonder de door hun gewenste aanpassingen.

Het bestuur kende ook in 2021 wisselingen. Yvonne Wismans nam afscheid en Piet Kroft keerde weer terug in het bestuur. We missen nog steeds een voorzitter, maar tegelijkertijd zorgt dit gemis ook voor een betere balans in de taakverdeling van het bestuur en lijkt deze constructie in de praktijk goed werkbaar.

We bleven elkaar in 2021 als buurt goed informeren.

4 maandelijks verscheen er een papieren huisblad dat we gratis verspreiden.
De website van de Oranjebuurt wordt goed bezocht en voortdurend vernieuwd en we hebben twee goedwerkende apps (Sociaal app en de Nood app) in de buurt.

Financieel zijn we gezond en hebben een buffer aangelegd. Reserves die we o.a. in kunnen gaan zetten om binnen de Petrus’ Bandenschool een ontmoetingsplek voor de buurt te realiseren.

Het jaar eindigde in mineur toen het COVID-19 virus weer opleefde. Wederom geen nieuwjaarsborrel en geen jaarvergadering, maar toch ………. zien we  de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De Oranjebuurt is wakker en dat zullen we ook in 2022 gezamenlijk vieren.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie