Werkgroep ‘2Switch’

Doel:
Het oorspronkelijke doel was het analyseren van mogelijke gevolgen van de vestiging van de kringloopwinkel 2Switch in de Wilhelminastraat. De aandacht lag hierbij op het risico voor de veiligheid.
Het huidige doel (start september 2018): Het bewaken van de, met de gemeente, gemaakte afspraken over verkeersdrukte en de parkeerdruk, de uitrit en het geluidsoverlast. De knelpunten (hinder’s) worden besproken met de betrokkenen, waarbij het uiteindelijke doel is: Het voorkomen van overlast.
Oplossingen zijn echter beperkt gezien de bestaande vergunningen.
Contactpersonen: Roland Heesbeen en Piet Kroft
Werkgroepsleden: Piet Kroft en Roland Heesbeen