Bestuur

Uit de werkgroep Organisatie en Media is het bestuur gevormd en de werkgroep Communicatie ontstaan.

Samenstelling van het bestuur:

Hein van Laarhoven / Marius Reijnen / Piet Kroft / Yvonne Wismans /
Bernadette Hellegers / Eleonoor Clermonts / Susan Wijnhoven / Roland Heesbeen –> collegiaal bestuur.
Zie bijgevoegd de statuten van de stichting.
Statuten Oranjebuurt