Bestuur

Uit de werkgroep Organisatie en Media is het bestuur gevormd en de werkgroep Communicatie ontstaan.

Samenstelling van het bestuur:

Bernadette Hellegers / Eleonoor Clermonts / Jose Aerts / Marius Reijnen /
Roland Heesbeen / Susan Wijnhoven / Yvonne Wismans –> collegiaal bestuur.
Zie bijgevoegd de statuten van de stichting.
Statuten Oranjebuurt