Werkgroep ‘Veiligheid’

Doel: Aandacht voor de verkeersveiligheid in de Oranjebuurt om een nog veiligere buurt te creëren.
Contactpersoon: Hein van Laarhoven
Werkgroepsleden:
Hein van Laarhoven, Minister Charles Ruysstraat 4 – heinvl@ziggo.nl
Theo van Waaijenburg, Oostsingel 22a – theovanwaaijenburg@telfort.nl
Willy Manders, Oranjestraat 7 – martinenwilly@home.nl
Stand van zaken
(13-06-2016): De werkgroep functioneerde tijdelijk op een laag pitje tot er duidelijkheid was, namens wie het woord werd gevoerd. Nu de stichting er is, kan de werkgroep verder.
Het team maakt een nieuwe start. Tot nu toe was er weinig medewerking van overheidszijde. De inventarisatie van overlast en problemen werden hierdoor bemoeilijkt. Wellicht is er een samenwerking mogelijk met werkgroep ‘Kind en Jeugd’. Dit wordt verder uitgewerkt.