Werkgroep ‘Pleinen’

Doel: Onderzoek verbetering verkeersveiligheid rondom de Petrus’ Bandenschool.
Contactpersoon: Tom Vaessen
Werkgroepsleden:
Kim Cortenbach, Stan Verhaag van de Kolkweg
Annemiek Manders van de Prins Hendrikstraat
Tom Voermans van de Oostsingel
Tom Vaessen van de Wilhelminastraat
Status:
Start van twee onderzoeken.
1) Is er in onze buurt voldoende animo om te proberen de
verkeersveiligheid rondom de Petrus’ Bandenschool te verbeteren? 
2) Is het gezien de ligging van de school aan het Kolkwegplein een idee
om ook dit Kolkwegplein in eventuele plannen te betrekken?
We hebben inmiddels (kort) gesproken met de school en met de gemeente; beide
organisaties vinden het een goed idee dat wij als bewoners hierover in
gesprek gaan. Zij laten het initiatief graag aan ons over, en daar zijn wij blij
mee.
Woensdagavond 20 februari a.s. is er een bijeenkomst gepland in de Petrus’ Bandenschool vanaf
20.00 uur.
De werkgroep wil dan heel graag horen hoe de bewoners hierover denken en

wat de gedachten en overwegingen hierbij zijn.