Werkgroep ‘Burenhulp’ Oranjebuurt

Doel: De werkgroep wil onderzoeken of en zo ja hoe we in onze buurt ‘burenhulp’ in een modern jasje kunnen organiseren, hoe zorgen wij er samen voor dat de leefbaarheid in de Oranjebuurt op een goed niveau blijft, ook nu de overheid zich steeds meer terugtrekt.
Contactpersoon: Gerrit van Dijck
Werkgroepsleden: Ine Thielen, Annalie Kersten, An Leijssen en Gerrit van Dijck.
In juli 2016 is er een enquête: Enquete Burenhulp verstrekt aan de bewoners van de Oranjebuurt. De werkgroep heeft hierdoor duidelijk kunnen krijgen, hoe zij in de toekomst, de leefbaarheid op een goed niveau kunnen houden in de Oranjebuurt.
In dit onderzoek werd gevraagd welke Oranjebuurtbewoner (20) een hulpvraag had en welke Oranjebuurtbewoner (64) hulp wilde bieden als vrijwilliger.
Aanspreekpunt coördinatieteam: Ine Thielen, tel. 06 1061 9564.