Werkgroep ‘Nieuwsbrief Oranjebuurt’

Doel: Het uitgeven van een nieuwsbrief voor de Oranjebuurt-bewoners, omdat nog steeds veel bewoners van de Oranjebuurt geen gebruikmaken van de digitale media, zoals website, WhatsApp, Facebook.
Op deze manier blijven zij ook op de hoogte van de activiteiten van de diverse werkgroepen en het gebeuren in het algemeen in de Oranjebuurt.
Deze nieuwsbrief voor de Oranjebuurt wordt (in principe) vier maal per jaar uitgegeven en loopt gelijk met de seizoenswisseling. (21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december)
Contactpersoon: Sies Liebrand
Werkgroepsleden, c.q. Redactie: Dagmar Matthijssen <dagmar@noviacommunicatie.nl> en
Sies Liebrand <siesanne@ziggo.nl>.
Eerste gedachte: Het onderzoeken/bekijken om een nieuwsblad voor de Oranjebuurtbewoners uit te brengen.
Frequentie: 2 á 3 maal per jaar.
Opmerking: Vanaf 2021 heeft de werkgroep een andere naam gekregen en is de werkgroep ‘Buurt nieuwsblad’ verleden tijd. Ook de doelstelling is hierdoor aangepast.
De editie’s:
Oranjebuurt nieuwsbrief – 2020-12-20 – editie 04
Oranjebuurt nieuwsbrief – 2020-06-20 – editie 03
Oranjebuurt nieuwsbrief – 2020-02-29 – editie 02
Oranjebuurt nieuwsbrief – 2019-12-21 – editie 01