Werkgroepen

In de Oranjebuurt zijn er diverse werkgroepen actief.
Uiteraard de ene meer, dan de ander, maar dat is logisch.
Organisatiestructuur
Hieronder alle werkgroepen met de eventuele status.
De actieve werkgroepen:
Bestuur – Burenhulp – Buurt nieuwsblad – Communicatie – Contactmiddag – Duurzaamheid –
Groen – Jeu de Boules – Kind en Jeugd – Nieuwjaarsborrel – Parkeerbeleid – Pleinen –
Samenwerking Petrus’ Bandenschool – Welkom – 2Switch
Om meer te weten over een van deze werkgroepen, kijk in het bovenste menu bij Werkgroepen.
De niet-actieve werkgroepen:
Buurtactiviteiten – Criminaliteit & Overlast – Veiligheid (verkeer)
Om meer te weten over een van deze werkgroepen, klik op desbetreffende werkgroep beneden in het scherm.
De afgeronde werkgroepen:
EVA – Petrus Banden moet blijven – Organisatie en Media
Om meer te weten over een van deze werkgroepen, klik op desbetreffende werkgroep beneden in het scherm.
Overzicht actieve- en niet-actieve werkgroepen