Wie zijn wij

Hoe het begon!

In de herfst van 2014 vroeg mevrouw Martens uit de Oranjestraat: ‘Kunnen we in onze buurt een ontmoetingsplek organiseren?’.
Tijdens een gesprek met enkele buurtgenoten, waarbij ook de gemeente Venray vertegenwoordigd was, werd besloten om deze vraag aan een grotere groep voor te leggen. Waarna in twee opvolgende bijeenkomsten zo’n veertig buurtgenoten zich verdiepten in de behoeften van de Oranjebuurt in Venray.
Hoe willen de bewoners, dat hun buurt er in 2025 uitziet? Hoe willen de diverse generaties er leven, wonen en werken? En wat willen en kunnen zij daar zelf aan doen?
Maar de hamvraag was, ‘hoe breng je dit tot uitvoering’?
Daarom werd in de nazomer van 2015 in de aula van de Petrus Bandenschool een bijeenkomst gepland voor alle buurtgenoten. Ruim 100 bewoners van de Oranjebuurt waren op deze bijeenkomst aanwezig.
In een 10-tal themagroepen werden onderwerpen, zoals: ‘Hoe gaan we ons als buurt organiseren?’ verder verkend en uitgediept om te komen tot werkgroepen.
In januari 2016 werd, wederom in de aula van de Petrus’ Bandenschool een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd, waarin de werkgroepen de stand van zaken naar voren brachten.
Om bij elk thema resultaten te bereiken, zullen de Oranjebuurtbewoners de komende jaren zo veel mogelijk zelf de handen uit de mouwen steken en voor elkaar klaar staan.
Want als de Oranjebuurt iets wil bereiken, dan gaan ze er zelf voor.