Enquête werkgroep Groen – Oranjebuurt

Beste bewoners van de Mgr. Nolens-, Wilhelmina-, Pr. Hendrik- en Pr. Beatrixstraat,
De Werkgroep Groen van de Oranjebuurt is bezig met het in kaart brengen van de problemen als gevolg van de hoog groei en de opwaartse worteldruk van de bomen in bovenvermelde straten. Dit als voorbereiding op een met de gemeente gepland overleg over het bomenbeleid. U zou ons bij deze voorbereiding zeer kunnen helpen door antwoord te geven op twee vragen.

Deze enquête graag voor 27 juni a.s. invullen.

1- Heeft u (in de afgelopen tien jaar) last gehad van bovengenoemde bomen?
1a- Zo ja, wanneer was dat:
1b- Welk probleem deed zich voor:
1c- En hoe groot was de (geschatte) schade:
2- Bent u voor:
2a- het behoud van de huidige bomen
2b- een (geleidelijke) vervanging door meer passende bomen
Als u er geen bezwaar tegen heeft om aan te geven in welke straat en op welk nummer u woont kunnen wij de problemen letterlijk nog beter in kaart brengen:
Mgr. Nolensstraat Nr.
Prins Hendrikstraat nr.
Prinses Beatrixstraat nr.
Wilhelminastraat nr.
Veel dank voor uw medewerking.
De Werkgroep Groen:
Jacques Oomen (Wilhelminastraat 14)
Mart Knelissen
Hub de Bruijn
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.